Partners
Global Förändring

En del handlingar påverkar allas livskvalitet direkt, medan andra förändrar ett liv i taget.

Det är därför Norwex väljer att stödja en primär samarbetspartner som arbetar dedikerat för storskalig förändring och även ger konsulenter möjligheter att nominera angelägna vägörande ändamål som ligger dem varmt om hjärtat.

Vår huvudpartner

Washed Ashore är en ideell organisation som uppdrag är att genom konstprojekt utbilda och skapa medvetenhet om nedskräpningen i våra hav och om plastens negativa effekter på vår miljö. Washed Ashore är ett projekt under the Artula Institute for Arts & Environmental Education, vars uppdrag är att skapa möjligheter att uttrycka och utbilda om miljöfrågor med konst som verktyg. Du kan tjäna Eco-poäng och stödja vår huvudpartner genom att gå in på  NorwexMovement.com

Vår huvudpartner

Världsnaturfonden WWF

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. www.wwf.se/foretagsgava

 

 

Världsnaturfonden WWF