Avkalkningsmedel

Produkt #: 403415
Ditt pris: 229,00 kr

Alla Norwexprodukter finns tillgängliga genom vårt exklusiva nätverk av konsulenter. Du kan köpa Norwex produkter vid din konsulents personliga sida.

 

Ingredienser:
Vatten, Xanthan gum, Sodium Laureth Sulfate/Natriumlauryletersulfat, Caprylyl/Capryl glucoside, Glykolsyra, Citronsyra, Parfym

Innehåll:
< 5 % glykolsyra, fettalkohol c12-c15, etoksylert sulfater natriumsalt, parfym

Innehåll i enlighet med bestämmelserna om tvätt- och rengöringsmedel:
< 5 % Icke-joniska ytaktivt ämne, anjoniskt ytaktivt ämne < 5 %, Innehåller ingen fosfat

Varningstext:
Orsakar allvarliga ögonskador och irriterar huden.
Förvara utom räckhåll för barn.
Använd skyddsglasögon
Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt därefter att skölja. Uppsök läkarvård om irritation kvarstår.