Cleaning Paste

Produkt #: 403500
Ditt pris: 279,00 kr

Alla Norwexprodukter finns tillgängliga genom vårt exklusiva nätverk av konsulenter. Du kan köpa Norwex produkter vid din konsulents personliga sida.

 

Ingredienser:

Vatten, Sodium Laureth sulfate, Sodium Chloride, Cocoamide DEA, Isotridecanolethoxylate, Sodium C14-17 Alkyl, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Hydroxide, Methylcloroisotiazolinone, parfym. Innehåller CIT/MIT som kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller:

Fettalkohol, etoksylert sulfatert natriumsalt, amider, C8-18 og C18 omättat hydroksyetyl.Anker. Innehåll enligt bestämmelser om rengöringsmedel:

Anjonisk ytaktiva medel: < 5 %, Amfotära ytaktiva ämnen: < 5 %, Icke joniska ytaktiva medel: < 5 %. Konserveringsmedel: Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone som kan orsaka en allergisk reaktion.

Varningstext:

Vid eventuell kontakt med läkare ha förpackning eller etikett nära till hands. Ger allvarlig ögonirritation Förvara utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt att skölja ögat. Sök läkarvård om irritation kvarstår Vid ögonirritation uppsök läkare